Ứng dụng hệ thống tự động lưới phân phối (DAS) để giảm thời gian và phạm vi mất điện khi có sự cố vĩnh cửu của lưới điện phân phối miền Trung

Nội dung bài báo này đề cập đến giải pháp ứng dụng công nghệ tự động lưới phân phối (Distribution Automation System - DAS) để giảm thiểu thời gian và phạm vi mất điện khi có sự cố vĩnh cửu xảy ra trên mạng điện phân phối khu vực miền Trung.
Hỗ trực trực tuyến Facebook