Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 4

Tài liệu Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 4 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thông qua các nội dung chính sau: Tản mạn về tính dân tộc và tính toán nhân loại trong nghệ thuật, truyền thống và hiện đại, bản sắc dân tộc là hiện đại hóa, cần tránh tâm lí vừa tự ti vừa tự thị, quảng bá văn hóa, bản sắc dân tộc - sáng tạo độc đáo của cá nhân nghệ sĩ, tư duy không gian hai chiều trong mĩ thuật dân gian Việt,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.