Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bài báo nêu rõ thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều bất cập. Tuy lãnh đạo ngành đã có những chủ trương chỉ đạo đúng đắn; cán bộ quản lí trường mầm non và các giáo viên mầm non đều có nhận thức cao về tầm quan trọng của vấn đề này, song thực trạng đã tồn tại rất nhiều hạn chế về nguồn kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất, các phần mềm, trình độ kĩ năng tin học của GVMN trong việc ứng dụng công nghệ thống tin trong dạy học.
Hỗ trực trực tuyến Facebook