Thực hành động cơ đốt trong - Hoàng Minh Tác

Do NXB Giáo dục ấn hành, giáo trình Thực hành động cơ đốt trong - Hoàng Minh Tác biên soạn được sử dụng cho các sinh viên chuyên ngành động cơ đốt trong bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có nội dung về chi tiết máy, vị trí lắp ghép, quy trình thực hiện…
Hỗ trực trực tuyến Facebook