Thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm điều khiển động cơ bước

Nghiên cứu tổng quan về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ bước, ứng dụng bộ thí nghiệm động cơ bước trong các môn học thí nghiệm, thực hành, thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm điều khiển động cơ bước, xây dựng thí nghiệm thực hành kèm theo mô hình thực nghiệm,....