Thiết kế mạch bảo vệ tự động chống mất pha và đảo pha nguồn điện cho động cơ

Để khắc phục một số nhược điểm nêu trên của rơ le điện từ và rơ le số, nhóm tác giả nghiên cứu lắp ráp mạch điện tự động bảo vệ cho động cơ chống mất pha và tự động đảo pha khi thứ tự pha của nguồn bị thay đổi bằng các linh kiện bán dẫn.
Hỗ trực trực tuyến Facebook