Thí nghiệm cường độ đất gia cố xi măng cho nền đường khu công nghệ cao Hòa Lạc

Bài viết trình bày các kết quả thí nghiệm trong phòng nén một trục không hạn chế nở hông đối với một số loại đất sét gia cố xi măng với các hàm lượng khác nhau để lựa chọn hàm lượng xi măng phù hợp gia cố nền đường khu công nghệ cao Hòa Lạc.