Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương (Dành cho sinh viên ngành Dược)

Nội dung giảng dạy môn Vật lý đại cương (Dành cho sinh viên ngành Dược) được tổ chức thành 3 phần, phần điện quang, phần cơ nhiệt và phần thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.