Tài liệu giảng dạy môn Phương pháp tổ chức công tác Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp

(NB) Tài liệu giảng dạy môn Phương pháp tổ chức công tác Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức thành 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Lý luận chung về tổ chức Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, một số hoạt động nghiệp vụ của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và sao nhi đồng, một số vấn đề chung về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.