Tài liệu giảng dạy môn Kỹ năng giao tiếp - Phạm Văn Tuân (Biên soạn)

Tài liệu giảng dạy môn Kỹ năng giao tiếp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, phân loại, quá trình giao tiếp; Chức năng và vai trò của giao tiếp; Hình thức và phương tiện giao tiếp; Kỹ năng giao tiếp; nguyên tắc và chuẩn mực trong giao tiếp; nghi thức trong giao tiếp; kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu; kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng phản hồi. Mời các bạn cùng tham khảo!