Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục kỹ năng sống

Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục kỹ năng sống gồm có 4 bài học, cung cấp cho người học những kiến thức về: Một số vấn đề chung về kỹ năng sống; vai trò, tác dụng của giáo dục kỹ năng sống; nguyên tắc, phương pháp giáo dục kỹ năng sống; vận dụng tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo!