Ô tô hybrid cỡ nhỏ, phương tiện giao thông cá nhân tương lai phù hợp với điều kiện Việt Nam

Bài báo phân tích viễn ảnh phát triển của phương tiện cơ giới và năng lượng trên thế giới để đề xuất mô hình phương tiện giao thông cá nhân phù hợp với Việt Nam cũng như những kết quả nghiên cứu bước đầu về loại phương tiện này. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook