Nghiên cứu sử dụng thiết bị UPFC để điều khiển dòng công suất trên các đường dây truyền tải thuộc hệ thống điện Việt Nam

Bài báo trình bày việc nghiên cứu mô hình tính toán của thiết bị UPFC để xây dựng chương trình mô phỏng điều khiển dòng công suất trên các đường dây truyền tải. Sử dụng chương trình để tính toán xây dựng các đường đặc tính biểu thị mối quan hệ của dòng công suất trên đường dây với các thông số điều khiển của thiết bị, qua đó đánh giá khả năng áp dụng cho hệ thống điện (HTĐ) Việt Nam.
Hỗ trực trực tuyến Facebook