Mức độ đáp ứng về kiến thức, kĩ năng của giáo viên mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Bài viết trình bày kết quả khảo sát mức độ đáp ứng về kiến thức và kĩ năng của GVMN (GVMN) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) hiện nay. Kết quả cho thấy mức độ đáp ứng về kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp và kĩ năng mềm cần có ở GVMN tại TPHCM chỉ đạt mức trung bình khá.
Hỗ trực trực tuyến Facebook