Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu về dừa và sản xuất thử nước cốt dừa và kem đóng hộp

Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu về dừa và sản xuất thử nước cốt dừa và kem đóng hộp nhằm nghiên cứu bổ sung các sản phẩm chế biến từ trái dừa, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm chế biến và nâng cao giá trị kinh tế của trái dừa.