Kỹ thuật viễn thông - TS. Nguyễn Tiến Ban

Giáo trình cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật viễn thông, về cơ sở kỹ thuật truyền dẫn, các phương pháp mã hóa và điều chế ghép kênh, kỹ thuật điều chế xung mã PCM... giúp ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)