Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý bảo mật trên Android Smartphones

Chương 1 giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu, chương 2 nêu lên mức độ nghiêm trọng của tình hình an toàn thông tin trên điện thoại di động, chương 3 đề ra các đặc tả yêu cầu của hệ thống, thiết kế kiến trúc và mô hình hệ thống, chương 4 trình bày việc hiện thực các thiết kế từ chương 3, hiện thực các giải thuật, giới thiệu giao diện ứng dụng,... đó là những nội dung chính trong 4 chương của khóa luận tốt nghiệp "Xây dựng hệ thống quản lý bảo mật trên Android Smartphones". Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook