Hình thái văn hóa và quyền lực văn hóa của truyền thông hội tụ

Trong tham luận này, đứng trên góc độ văn hóa, tác giả phân tích những đặc trưng cơ bản của truyền thông hội tụ, chỉ ra những vấn đề văn hóa cơ bản trong truyền thông hội tụ. Đồng thời, phân tích ý nghĩa và nội hàm của khái niệm văn hóa hội tụ và chỉ ra vấn đề
quyền lực văn hóa truyền thông là vấn đề hạt nhân của văn hóa hội tụ. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook