Hệ thống rào chắn linh hoạt giảm thiểu rủi ro đá rơi, đá lăn trên các tuyến đường giao thông vùng núi Việt Nam

Hệ thống hàng rào chắn linh hoạt bằng lưới thép cường độ cao chống ăn mòn để ngăn giữ đá rơi, đá lăn trên các tuyến giao thông vùng núi nhằm giảm thiểu rủi ro về người và tài sản, là giải pháp có độ tin cậy, phù hợp và cần được nghiên cứu cũng như áp dụng ở Việt Nam.