Giáo trình Vật lý kim loại và hợp kim

Trong lịch sử phát riển của xã hội loài người, chúng ta đã sử dụng rất nhiều loại vật liệu khác nhau, với tính năng sử dụng của chúng ngày càng cao hơn. Đầu tiên là thời kỳ đồ đá, sau đó tiến tới thời kỳ đồ đồng,... Cho đến ngày nay là 1 loạt các loại vật liệu mới như: pôlyme, composit, ceramit, v.v. Các loại vật liệu này (đặc biệt là kim oại & hợp kim, cùng với các loại vật liệu mới) đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người môt cách nhanh chóng.
Hỗ trực trực tuyến Facebook