Giáo trình Truyền động điện: Phần 1 - Trương Xuân Linh

Giáo trình "Truyền động điện: Phần 1 - Trương Xuân Linh" trình bày các nội dung: Cấu trúc chung của hệ thống truyền động điện, cơ học truyền động điện, điều khiển tốc độ truyền động điện, ổn định tốc độ của hệ thống truyền động điện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang học các môn Vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của phần 1 giáo trình.
Hỗ trực trực tuyến Facebook