Giáo trình Truyền động điện: Phần 1

Phần 1 Giáo trình Truyền động điện gồm nội dung 3 chương đầu: Cơ học truyền động điện, đặc tính cơ và các trạng thái làm việc của động cơ điện, điều chỉnh tốc độ truyền động điện. Giáo trình dùng cho hệ cao đẳng nghề điện.
Hỗ trực trực tuyến Facebook