Giáo trình Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - ĐH Huế

Hẳn khi các bạn tìm hiểu về phần 1 sách cũng đã cảm nhận được giáo trình thật sự giúp tích trong việc làm quen với một số kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp tìm kiếm lời giải và các phương pháp xử lý tri thức. Ngoài ra, cuốn sách cũng giới thiệu một số chương trình cài đặt, nhằm giúp sinh viên có thể hiểu một cách tường tận các giải thuật, đồng thời tin tưởng rằng các giải thuật này có thể áp dụng thực tế và cài đặt được trên máy tính một cách dễ dàng. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 sách với 3 nội dung: Phân rã bài toán - Tìm kiếm lời giải trên đồ thị và/hoặc, biểu diễn bài toán bằng logic và các phương pháp chứng minh, tri thức và các phương pháp suy diễn. Mời các bạn tham khảo tiếp phần 2 giáo trình.