Giáo trình Tính toán truyền động và kiểm nghiệm độ bền của một số cụm chuyển động (dùng cho trình độ cao đẳng nghề): Phần 2 - Đỗ Mai Linh, Phạm Minh Đạo, Trần Sĩ Tuấn

Nối tiếp nội dung của phần 1 giáo trình "Tính toán truyền động và kiểm nghiệm độ bền của một số cụm chuyển động (dùng cho trình độ cao đẳng nghề)", phần 2 trình bày các nội dung của bài 5 - Thiết kế trục và tính then, bài 6 - Thiết kế gối đỡ trục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook