GIÁO TRÌNH: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ

Tính toán thiết kế Hệ dẫn động cơ khí là nội dung không thể thiếu trong nhiều chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản cho sinh viên về kết cấu máy, kích thước cơ bản và vật liệu chế tạo trục đã được xác định phần tính sức bền trục, khi thiết kế trục cần chú ý một vài điểm sau: kết cấu trục và vấn đề nang cao sức bền mỏi của trục, cố định các chi tiết máy trên trục, kết cấu trục và vấn đề công nghệ..