Giáo trình tin học cơ sở

GT gồm 5 chương: Mở đầu, Thông tin và sự mã hóa thông tin; Phần cứng máy tính; Thuật toán.

Từ khóa: Tin học cơ sở

103 p vlute_01 08/01/2018 112 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.
Hỗ trực trực tuyến Facebook