Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (English for refrigeration and air conditioning)

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (English for refrigeration and air conditioning) được biên soạn theo chương trình đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí của tổng cục nghề, giảng dạy cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề của trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà nội và giáo trình nhằm đáp ứng yêu cầu trên các bài trong giáo trình vừa tuân theo chương trình vừa có những chủ đề gần gũi với sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook