Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 5: Thiết kế vi mạch số trên thư viện cổng chuẩn

Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 5: Thiết kế vi mạch số trên thư viện cổng chuẩn giới thiệu công nghệ chế tạo IC, tổng quan về công nghệ ASIC trên thư viện cell chuẩn, quy trình thiết kế ASIC trên thư viện cổng chuẩn, tổng hợp thiết kế bằng Synopsys Design Compiler và phần bài tập chương 5.
Hỗ trực trực tuyến Facebook