Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 3: Thiết kế các khối logic tổ hợp và tuần tự thường gặp

Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 3: Thiết kế các khối logic tổ hợp và tuần tự thường gặp trình bày các nội dung về khối cộng/trừ, bộ cộng tích lũy, thanh ghi, bộ đếm, bộ dịch và thanh ghi dịch, khối nhân số nguyên, khối chia số nguyên, bộ nhớ,...
Hỗ trực trực tuyến Facebook