Giáo trình Quy hoạch mạng điện: Phần 2

Phần 2 Giáo trình Quy hoạch mạng điện do Nguyễn Trung Nhân biên soạn gồm nội dung chương 7 đến chương 9 của tài liệu, trình bày các nội dung: Quy hoạch mạng điện, phân tích kinh tế - tài chính của các dự án khi quy hoạch, hướng dẫn thực hiện quy hoạch mạng điện.
Hỗ trực trực tuyến Facebook