Giáo trình Phay (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): Phần 1 - Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Minh Đạo, Trần Thị Ninh

Giáo trình "Phay (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề)" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể truyền đạt và tiếp thu đầy đủ những kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làn việc của máy phay, trình bày được các đặc điển của quá trình phay,... Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung của phần phay mặt phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook