Giáo trình Nguyên lý máy - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Môn Nguyên lý máy nghiên cứu vấn đề chuyển động và điều khiển chuyển động của cơ cấu và máy. Ba vấn đề chung của các loại cơ cấu và máy mà môn học Nguyên lý máy nghiên cứu là vấn đề về cấu trúc, động học và động lực học.
Hỗ trực trực tuyến Facebook