Giáo trình máy nén

Máy nén pittong: giảm thể tích của khí
Máy nén ly tâm
Tăng tốc độ dòng khí,sau đó dùng ống tăng áp suất
Máy nén hướng trục tương tự
Áp suất sau khi nén không cao,nhưng năng suất nén của máy nén lớn