Giáo trình Máy điện 2: Phần 2

Phần 2 Giáo trình Máy điện 2 trình bày các nội dung: Thí nghiệm máy điện một chiều, thí nghiệm máy phát điện đồng bộ. Giáo trình dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho các giáo viên và sinh viên hệ cao đẳng nghề và trung cấp nghề điện công nghiệp. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho các giáo viên và học sinh ngành điện giảng dạy và học tập các hệ đào tạo ngắn hạn và dài hạn khác.
Hỗ trực trực tuyến Facebook