Giáo trình Lắp đặt sửa chữa máy - Đinh Minh Diệm

Các trạng thái kỹ thuật của máy, các phương pháp kiểm tra chi tiết máy và máy, các phương pháp sửa chữa và tháo lắp máy, các phương pháp sửa chữa và phục hồi,... là những nội dung chính 10 chương của giáo trình "Lắp đặt sửa chữa máy". Mời các bạn cùng tham khảo.