Giáo trình Kỹ thuật số: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Giáo trình Kỹ thuật số: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật với nội dung trình bày các khái niệm cơ bản về mạch dẫy, các phương pháp phân tích, thiết kế mạch dẫy, các mạch dẫy thường gặp và ứng dụng.