Giáo trình Kỹ thuật lạnh - Lê Xuân Hòa

Giáo trình Kỹ thuật lạnh cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở nhiệt động của máy lạnh; môi chất làm lạnh, môi chất tải lạnh, dầu bôi trơn; máy lạnh 1 cấp; máy lạnh nhiều cấp, nhiều tầng; máy lạnh hấp thụ và máy lạnh ejector. Mời các bạn cùng tham khảo!