Giáo trình Kỹ thuật điện dân dụng và công nghiệp - Vũ Văn Tẩm

Giáo trình được biên soạn với các nội dung từng chương như sau: Chương 1 hướng dẫn sử dụng và sửa chữa những hư hỏng của dụng cụ điện; máy điện, bảo vệ máy điện, máy lạnh và tự động hóa máy lạnh được trình bày trong 4 chương tiếp theo; chương 7 giới thiệu thiết bị gia dụng, sử dụng và sửa chữa những hư hỏng thường gặp; chương cuối cùng cung cấp kiến thức về những mạch bảo vệ và tự động hóa trong dân dụng và công nghiệp.
Hỗ trực trực tuyến Facebook