Giáo trình Kỹ năng tác phong công nghiệp và tư duy sáng tạo

Giáo trình Kỹ năng tác phong công nghiệp và tư duy sáng tạo gồm có 2 phần chính như: Tác phong công nghiệp; Tư duy sáng. Với các nội dung của giáo trình gồm có: Tầm quan trọng của tác phong công nghiệp trong thời đại ngày nay; Thế nào là tác phong công nghiệp?