Giáo trình Kĩ thuật mạch điện tử - NXB Giáo Dục

Giáo trình Kĩ thuật mạch điện tử được biên soạn theo đề cương do vụ THCN - ĐN, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, các kiến thức có mối liên hệ logic chặt chẽ, nội dung lý thuyết gắn với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống. Giáo trình gồm 9 chương: Khuếch đại tín hiệu nhỏ, Ghép tầng khuếch đại, Khuếch đại công suất, khuếch đại thuật toán, Nguồn điện, Dao động điều hòa, Điều chế, Đổi tần, Tách sóng.