Giáo trình Khoa học quản lý - TS. Nguyễn Đức Lợi (Chủ biên)

Giáo trình Khoa học quản lý - Học viện tài chính nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về quản lý và khoa học quản lý và sự vận dụng kiến thức khoa học quản lý và thực tiễn để đáp ứng những yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo học tập!