Giáo trình Hệ điều hành Linux: Phần 2 - Viện CNTT - ĐH Quốc gia Hà Nội

Sau khi tham khảo xong phần 1 chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần 2 của giáo trình Hệ điều hành Linux, trong phần 2 này tổng hợp các nội dung về các tiện ích lưu trữ, các tiện ích mạng, tìm hiểu về Networking, các dịch vụ của web.
Hỗ trực trực tuyến Facebook