Giáo trình Hán ngữ bản cải tiến (Quyển 1 - Tập thượng): Phần 2

Giáo trình Hán ngữ bản cải tiến (Quyển 1 - Tập thượng): Phần 2 gồm các bài học từ lesson 9 đến lesson 15. Mỗi bài học sẽ bắt đầu từ những bài học ngữ âm, kết cấu ngữ pháp, ngữ nghĩa và vận dụng. Cuối cùng là giai đoạn giảng dạy ngữ đoạn, thông qua sự hiểu biết về từ vựng, ngữ pháp người học có thể nâng cao khả năng giao tiếp, biểu đạt đoạn văn bằng tiếng Trung. Mời các bạn cùng tham khảo.