Giáo trình Hán ngữ bản cải tiến (Quyển 1 - Tập thượng): Phần 1

汉语教程第一册 / Giáo trình Hán ngữ quyển 1 nằm trong bộ giáo trình Hán ngữ (bản cải tiến) gồm 3 quyển với 6 tập. Bộ giáo trình hướng dẫn người học từ cơ bản đến nâng cao với đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và ngữ pháp. Với những ai đang có ý định thi HSK thì không thể thiếu bộ giáo trình này. Giáo trình Hán ngữ bản cải tiến (Quyển 1 - Tập thượng) gồm có 15 bài học. Mời các bạn cùng tham khảo Phần 1 ebook sau đây.