Giáo trình Hàn (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề)(Tập 2): Phần 2 - NXB Lao động

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Hàn (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề)(Tập 2)", phần 2 trình bày các nội dung: Hàn thép các bon trung bình và thép các bon cao; hàn ống; hàn đắp, hàn tiếp xúc (hàn điện trở), hàn tự động dưới lớp thuốc bảo vệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook