Giáo trình Hàn (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề)(Tập 1): Phần 2 - NXB Lao động

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Hàn (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề)(Tập 1)", phần 2 trình bày các nội dung của MĐ17 - Hàn điện nâng cao, - MĐ18 - Hàn khí. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Cơ khí dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
Hỗ trực trực tuyến Facebook