Giáo trình Gia công cơ khí (Dùng trong các trường THCN): Phần 1

Giáo trình Gia công cơ khí (Dùng trong các trường THCN) có kết cấu gồm 5 chương. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu: Những khái niệm cơ bản, các phương pháp gia công nguội cơ bản, gia công hàn. Đây là cuốn sách tổng hợp giới thiệu về công nghệ và kỹ năng cơ khí
Hỗ trực trực tuyến Facebook