Giáo trình Đo lường kỹ thuật: Phần 2

Giáo trình Đo lường kỹ thuật: Phần 2 gồm có các nội dung chính sau: Chuỗi kích thước, cơ sở đo lường kỹ thuật, một số dụng cụ đo phổ biến trong cơ khí. Trong giáo trình này phần lý thuyết môn học được sắp xếp theo một trình tự logic, các kiến thức cơ bản được cô đọng. Trong đó một số nội dung được trình bày tỉ mỉ nhằm giúp cho học sinh thiết kế đồ án môn học chi tiết máy và đồ án tốt nghiệp thuận lợi hơn. Sau mỗi nội dung lý thuyết đều có các bài tập kèm theo để nâng cao tính thực hành cho môn học. Mời bạn đọc tham khảo!