Giáo trình Đầu tư quốc tế: Phần 2

Phần 2 cuốn giáo trình "Đầu tư quốc tế" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hiệp định đầu tư quốc tế, các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế, các TNC trong hoạt động đầu tư quốc tế, mua lại và sáp nhập (M&A) trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.