Giáo trình Công nghệ chế tạo thiết bị điện - Nguyễn Đức sỹ

Giáo trình là tài liệu tham khảo bổ ích để sinh viên ngành Thiết bị điện - Điện tử sớm tiếp cận với những công nghệ hiện đại nhất thế giới, kết hợp cơ khí hóa, tự động hóa với công nghệ thông tin để đưa năng suất lao động ngang với các nước phát triển trong khu vực, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh để nâng dần tỷ lệ các thiết bị điện tử sản xuất trong nước, tiến tới xuất khẩu. Giáo trình gồm 8 chương: Đại cương về công nghệ chế tạo thiết bị điện, chế tạo mạch tử, công nghệ chế tạo dây quấn, kiểm tra và thử nghiệm máy điện, công nghệ chế tạo cố góp, gia công cơ khí trong sản xuất máy điện, lắp ráp thiết bị điện, chống rung và tiếng ồn cho thiết bị điện.
Hỗ trực trực tuyến Facebook